pre kobyly P.R.E.                         € 650,-

pre kobyly iných ras                    € 450,-

 

Možnosť ustajnenia kobyle u nás - cena € 8,- na deň.