Farma sa nachadzá v severnej časti západného slovenska na úpätí bielych karpát v Mokrom Háji. Momentalne je na farme v skupinovom ustajnení 10 koní z toho 9 PRE-andaluz (3 plemenný žrebci, 5 plemenné kobyly a ich mladé kone).